Woningen op de Schelfhorst

Multiframe woningen

Landschappelijk wonen Schelfhorst betreft een uitzonderlijk hoog ambitieniveau. Herhaling van dezelfde basiswoningen met marginale verschillen is niet de bedoeling. Er wordt met diverse architecten gewerkt. Alle gebouwen, inclusief de vergunningvrije gebouwen en de daaromheen liggende tuin en natuur, zijn uitgewerkt tot een samenhangend geheel.

De woningen voegen zich goed in dit half-open natuurlandschap, ze zijn terughoudend van kleur hebben een langgerekte vorm en allen dezelfde noordoost-zuidwest-oriëntatie, haaks op het terrein. Hierdoor volgen de huizen de lijnen van het landschap en worden zij door de omgeving duidelijk kleiner beleefd dan wanneer zij parallel aan de buitengrens van het terrein zouden liggen, vooral wanneer zij in de donkere dagen verlicht zijn en de natuur nauwelijks camouflage biedt. Uitgangspunt voor de typologie van de woningen zijn agrarisch geïnspireerde langgerekte volumes met een minimale breedte lengte verhouding van 1 op 2,5. De woning kan bestaan uit één volume met in de woning geïntegreerde of vrijstaande garage of uit twee volumes met parallelle nokrichtingen die al dan niet samen met de garage een ensemble vormen. Kleine bijgebouwen bedoeld voor onderhoud van het terrein zijn hier niet in mee genomen. Bij deze randvoorwaarden past de typologie van een schuurwoning het beste.

Multiframe woningen

De woningen hebben een minimale bruto vloeroppervlakte van 150 m2 (exclusief de bijgebouwen) en er wordt ruimte geboden voor het Nieuwe Werken (wonen en werken aan huis) en Wonen en Zorg (wonen en zorg aan huis) door op de zeer ruime kavels grote schuurwoningen te bouwen met een maximale vloeroppervlakte van 300 m2. De voorgeschreven materialen moeten verfijnd worden toegepast met zorgvuldige detaillering.

Energie

In overeenstemming met het ambitiedocument van de gemeente Tynaarlo dienen de woningen voor zover mogelijk energieneutraal te zijn.

Multiframe woningen

Een uitgangspunt ten aanzien van energiezuinigheid is dat met name de bouwkundige kwaliteit van de woningen wordt geoptimaliseerd. Dit heeft prioriteit boven de inzet van installatietechnische middelen. Gedacht moet worden aan hoogwaardige thermische isolatie, drievoudige beglazing en aandacht voor detaillering met het oog op luchtdicht bouwen. De aandacht voor het energiegebruik is naast de beperking van de energielast voor de bewoners gericht op de vermindering van de CO2-footprint. De inzet van energieopwekking door zonnecellen is hierbij een gegeven, waarbij het het gebruik van aardwarmte middels een warmtepomp een goede optie is.

Multiframe woningen

Ontwerp het ensemble

Vanwege de gewenste samenhang tussen de woningen, het erf en de tuin en het omringen de natuurgebied moet voor ieder perceel een samenhangend ontwerp voor het hele ensemble worden gemaakt. Niet alleen de woning wordt ontworpen, ook is een bijpassend terreinontwerp vereist, zoals verwoord in het beeldkwaliteitsplan en beheerplan.

Bekijk beheerplan