Omgeving van de Schelfhorst

De Schelfhorst is een klein gehucht in het buitengebied, noordelijk van Paterswolde op het uiteinde van de Rug van Tynaarlo, een dekzandrug met daaromheen de lager gelegen natuurgebieden de Peizer Maden en natuurreservaat Het Elsburger Onland. Hier lag camping de Schelfhorst, die oorspronkelijk plaats bood aan 260 stacaravans.

Voormalig campingterrein
Het voormalig campingterrein.

In 2002 is de camping ontmanteld om plaats te maken voor een recreatiepark. Gebaseerd op het bestemmingsplan ‘buitengebied 1996’ mochten 84 recreatiewoningen worden gebouwd. In 2005 is een bouwaanvraag ingediend voor de eerste 4 woningen, bij succesvolle verkoop zouden weer afzonderlijke bouwaanvragen volgen.

In 2007 is het terrein volledig opgeschoond, de waterplas gedempt en is een lange watergang gegraven.

Ontmantelde campingterrein
Het ontmantelde campingterrein.

In 2010 zijn 3 modelwoningen gerealiseerd door Tadema Vastgoed. Deze bleken onverkoopbaar, waarna de ontwikkeling volledig stokte.

Bouwbord oude plan
Bouwbord van het oude plan.

In 2015 verkocht Tadema het terrein aan een groep investeerders die voornemens waren het plan van Tadema alsnog te realiseren. Toen deze groep in 2016 bezig was de kavels van het terrein voor de bouw van recreatiewoningen te verkopen, zijn zij benaderd om af te zien van het bouwen van ruim 80 recreatiewoningen, en in plaats daarvan mee te werken aan een plan voor de bouw van maximaal 10 woningen voor permanente bewoning in de natuur.

Met behulp van onder meer architect Cor Kalfsbeek is de gemeente benaderd om de bestemming van dit gebied te wijzigen en om het te transformeren naar een landschappelijke woonomgeving met respect voor de belendende kwetsbare natuurgebieden.

Luchtfoto De Schelfhorst
Impressie van het nieuwe terrein.

Op 25 november 2016 besluiten B&W van de gemeente Tynaarlo dat zij mee willen werken aan een herontwikkeling van de voormalige camping Schelfhorst in Paterswolde tot een hoogwaardig landschappelijk woongebied ten behoeve van maximaal 10 woningen, met als voorwaarde dat de ruimtelijke kwaliteit wordt verbeterd en ecologische winst wordt behaald. Dit betekent het einde van het plan om meer dan 80 recreatiewoningen te bouwen. Daarmee wordt voorkomen dat onevenredige recreatieve druk komt te staan op de omringende natuurgebieden.

In 2019 zijn ook de weilanden, gelegen tussen de oude camping en de Madijk, van in totaal 5,5 hectare aangekocht. De totale oppervlakte van Natuurwonen Schelfhorst komt daarmee op ruim 10 hectare, daarvan wordt circa 8 hectare ingericht als natuurgebied.

Terrein en weilanden
Ligging van het voormalig campingterrein, de weilanden en de Madijk.

Op 6 februari 2018 stemt de gemeenteraad van Tynaarlo in met het voorontwerp bestemmingsplan en na een aantal procedures is met de uitspraak van de Raad van State van 11 maart 2020 het bestemmingsplan definitief vastgesteld (uitspraak).